Xuất hóa đơn hàng xuất khẩu từ năm 2022

Căn cứ vào điểm d, khoản 1, điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thì các loại hóa đơn giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được sử dụng sẽ bao gồm:
“Điều 8. Loại hóa đơn
Hóa đơn quy định tại Nghị định này gồm các loại sau:
1. Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sử dụng cho các hoạt động:
a) Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa;
b) Hoạt động vận tải quốc tế;
c) Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;
d) Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.”

Như vậy, có thể khẳng định rằng, từ thời điểm nghị định 123/NĐ-CP và thông tư 78/2021/TT-BTC có hiệu lực. Việc xuất hóa đơn hàng xuất khẩu là quy định bắt buộc. Khi doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, phải xuất hóa đơn để ghi nhận khoản doanh thu này.

Thời điểm xuất hóa đơn hàng xuất khẩu

Đầu tiên, chúng ta cần xác định được thời gian lập hóa đơn điện tử để ghi nhận doanh thu hàng xuất khẩu. Theo đó, căn cứ tại khoản 2, công văn số 2054/TCHQ-GSQL, do Tổng Cục Hải Quan đã ban hành, có hướng dẫn:
“2. Thời điểm phát hành hóa đơn điện tử đối với hàng xuất khẩu theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.
Theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ thì cơ sở lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa xuất khẩu là sau khi hàng hóa đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu và sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu đối với người khai hải quan kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.
Theo quy định trên thì thời điểm phát hành hóa đơn GTGT đối với hàng xuất khẩu là sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan xuất khẩu. Do đó, tại thời điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu người khai hải quan chưa thể phát hành hóa đơn GTGT để nộp trong bộ hồ sơ hải quan.”
Kết luận: ngày lập (ngày phát hành) hóa đơn điện tử hàng xuất khẩu phải trùng với ngày ghi trên tờ khai hải quan (ngày thông quan). Khi thực hiện thủ tục lập hóa đơn điện tử hàng xuất khẩu, doanh nghiệp sẽ dùng hóa đơn này để kê khai thuế. Cơ quan hải quan chỉ dùng hóa đơn thương mại để tiến hành các thủ tục hải quan.

KẾ TOÁN VIỆT GLOBAL

Rất hân hạnh được phục vụ quý kkách

Thông tin liên hệ tư vấn 247

0896 116 228

zalo/call