Xuất hóa đơn hàng xuất khẩu từ năm 2022

xuất hóa đơn xuất khẩu

Căn cứ vào điểm d, khoản 1, điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thì các loại hóa đơn giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được sử dụng sẽ bao gồm:“Điều 8. Loại hóa đơnHóa đơn quy định tại Nghị định này gồm các loại sau:1. Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa […]

Mức phạt nộp chậm tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, thuế môn bài

phạt chậm nộp tờ khai thuế

Quy định mức phạt chậm nộp hồ sơ, tờ khai môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp Quy định về thời hạn nộp hồ sơ thuế: Kê khai thuế theo THÁNG: Hạn nộp Hồ sơ khai thuế là ngày 20 của tháng kế tiếp Kê […]

Cập nhật quy định về thuế mới nhất năm 2019

Quy định mới về thuế

1. Đăng ký thuế Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh. Thủ tục đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại, chuyển đổi mô hình […]

Quy định sử dụng hóa đơn điện tử 2019

Quy định sử dụng hóa đơn điện tử 2019 Theo nghị định 119/2018/NĐ-CP mới nhất về hoá đơn điện tử thì từ 01/11/2018 áp dụng cho doanh nghiệp mới hoặc doanh nghiệp đang hoạt động đã hết hóa đơn giấy và từ 01/11/2020 cho tất cả doanh nghiệp. Hoá đơn điện tử là gì? Hóa […]

Những điểm lưu ý về lệ phí môn bài năm 2019

Lệ phí Môn Bài là loại thuế trực thu. Người nộp thuế nộp tờ khai  cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kinh doanh ở đâu thì nộp tại đó. Việc khai và nộp sẽ thực hiện theo Thông tư 302/2016/TT-BTC và Nghị định 139/NĐ-CP. Mức nộp Theo pháp luật về lệ phí  quy […]

Mức phạt chậm nộp thuế môn bài

Mức xử phạt nộp chậm tiền thuế môn bài mới nhất hiện nay đang được quy định tại khoản 4 điều 5 của Luật số: 71/2014/QH13 – sửa đổi luật thuế (HL:1/1/2015) và được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật 71 sửa đổi, bổ sung một số điều của […]