Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh vận tải

Theo quy định của pháp luật, kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và phải xin giấy phép kinh doanh (hay gọi là giấy phép con). Để được thực hiện hoạt động kinh doanh vận tải, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục xin giấy phép […]

Dịch vụ lập báo cáo tài chính năm 2019

Kết thúc năm tài chính 2019 là thời điểm rất căng thẳng của doanh nghiệp trong việc lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế. Hiện này Công ty kế toán VGC vẫn đang cung cấp dịch vụ lập báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, sản xuất, xây […]