Mức phạt chậm nộp thuế môn bài

Mức xử phạt nộp chậm tiền thuế môn bài mới nhất hiện nay đang được quy định tại khoản 4 điều 5 của Luật số: 71/2014/QH13 – sửa đổi luật thuế (HL:1/1/2015) và được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật 71 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế.

Cụ thể tại khoản 7, điều 5 của NĐ 12/2015/NĐ quy định như sau:

Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. Số thuế thiếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc do người nộp thuế tự phát hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 tiền chậm nộp được áp dụng theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.”

a) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/01/2015 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.
b) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/01/2015 nhưng sau ngày 01/01/2015 vẫn chưa nộp thì tính như sau:
+ Trước ngày 01/01/2015 tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13,
+ Từ ngày 01/01/2015 tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13.

Chi tiết tham khảo thêm tại: Mức phạt nộp chậm tờ khai thuế môn bài

Như vậy: Có 2 Trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: Doanh nghiệp bạn nợ tiền thuế của các năm trước( Tức là trước ngày 1/1/2015 cty bạn kê khai ra số thuế phải nộp mà chưa đi nộp)

Ví dụ: Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch vụ SHT  nợ  2 triệu đồng tiền thuế Môn bài năm 2014, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30/01/2014.
Ngày 20/01/2015 Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch vụ SHT nộp số tiền thuế này vào ngân sách nhà nước, số ngày chậm nộp được tính từ ngày 31/01/2014 đến ngày 20/01/2015, số tiền chậm nộp phải nộp là 453,000 đồng.
Cụ thể như sau: – Trước ngày 01/01/2015 tiền chậm nộp được tính như sau:
+ Từ ngày 31/01/2014 đến ngày 30/04/2014, số ngày chậm nộp là 90 ngày:

2 triệu x 0,05% x 90 ngày = 90,000 đồng.

+ Từ ngày 01/05/2014 đến ngày 31/12/2014, số ngày chậm nộp là 245 ngày:

2 triệu x 0,07% x 245 ngày = 343,000 đồng.

– Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 20/01/2015, số ngày chậm nộp là 20 ngày:

2 triệu x 0,05% x 20 ngày = 20,000 đồng.

=> Vậy là ngày 20/1/2015 ngoài 2 triệu tiền thuế nộp chậm thì phải nộp thêm 453,000 đồng tiền phạt chậm nộp.

Trường hợp 2: Doanh nghiệp bạn kê khai thiếu tiền thuế phải nộp của các năm trước ( Tức là trước ngày 1/1/2015 )
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tự phát hiện thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu từ ngày phải nộp theo quy định của pháp luật đến ngày người nộp thuế nộp tiền thuế khai thiếu vào ngân sách nhà nước.”
Ví dụ: Ngày 25 tháng 1 năm 2015, Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch vụ SHT phát hiện kê khai thuế môn bài năm 2014 bị thiếu so với số thực tế phải nộp là 1 triệu đồng.
Như vậy số tiền thuế chậm nộp được tính như sau:
– Hạn nộp tiền thuế Môn bài năm 2014 là ngày 30 tháng 01 năm 2014.  Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch vụ SHT bắt đầu chậm nộp từ ngày 31/01/2014. (Chú ý ngày chậm nộp được tính cả ngày nghỉ, lễ tết).
– Đến ngày 25/1/2015 đi nộp => số ngày chậm nộp là: 360 ngày.

=> số tiền phạt chậm nộp tiền thuế Môn bài là: 1.000.000 x  0,05% x 360 ngày = 180,000 đồng
=> Vậy là ngày 25/1/2015 ngoài 1 triệu tiền thuế nộp chậm thì phải nộp thêm 180,000 đồng tiền phạt chậm nộp.

KẾ TOÁN VIỆT GLOBAL

Rất hân hạnh được phục vụ quý kkách

Thông tin liên hệ tư vấn 247

0896 116 228

zalo/call